Årsmøte Loggen Kystlag 2022

Årsmøtet vil bli avholdt på Tønsberg Kystkultursenter, Riggerloftet 31 mars 2022, kl. 18.00.

Herved innkalles til årsmøte i Loggen Kystlag. Denne gang er det heldigvis mulig å avholde møte på Tønsberg Kystkultursenter igjen på vanlig måte.

Trykk her for å se Styrets årsberetning for 2021.

Økonomi: Regnskap og budsjett vil fremlegges på årsmøtet.

Frist for innlevering av forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, er mandag 21. mars 2022. Forslag sendes til post@loggenkystlag.no eller til Loggen Kystlag, Banebakken 52, 3127 Tønsberg.

Dagsorden i henhold til vedtektene:

Godkjenning av innkalling

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Styrets beretning og regnskap 2021
  • Forslag til nytt budsjett for 2022
  • Innkomne forslag
  • Valg av nytt styre og valgkomité
  • Valg av Loggen Kystlags representant til styret for Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter og Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK)
  • Valg av revisor som ikke er medlem av styret

Årsmøtet avsluttes med middag. Menyen består av fiskesuppe, pris kr 150 Inkl. 1 drikke.

Påmelding til middagen innen fredag 26.mars til post@loggenkystlag.no. Vennligst gi beskjed om du er påmeldt og får forfall.

For styret i Loggen Kystlag

Åse Camilla Krager, sekr.

Legg igjen en kommentar