Tradisjonsbåtkonferansen 2022 19. – 20. oktober, Tønsberg

Vi følger opp med en ny konferanse i rekken av våre tradisjonsbåtkonferanser som vi har arrangert i Tromsø sammen med UiT Norges arktiske universitet del år. Samarbeidspartnere bak høstens konferanse er: Forbundet KYSTEN, Loggen kystlag, Færder videregående skole, Tønsberg Maritime Kulturforum, Tønsberg kystkultursenter og Oseberg Vikingarv.

Foreløpig har vi ingen tittel men noen forslag foreligger:

  • Status oppfølging av innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs kulturarvsliste. Hva har skjedd siden Tromsøkonferansen oktober 2021?
  • Utdanning og læring; Vi ser på utdanning på flere nivåer: Fra Videregående opplæring og studieforbund til universitetene. Hva er status for planene for «Tradisjonsbåtbygging som fag ved UiT»? Hvordan står det til med de tradisjonelle maritime håndverksfagene i den yrkesfaglige opplæringen?
  • Kunnskapssystemet og tilhørende fagområder til de klinkbygde båtene: I UNESCO-innskrivingen er også følgende kunnskapsfelt med: tradisjonell kunnskap og ferdighetene til håndverkere som produserer rep, seil, jernnagler, tjære, linolje, verktøy og andre materialer som trengs for å bygge eller vedlikeholde klinkbygde båter. Skogsskjøtsel og materialkunnskap hører også med. Disse kunnskapsfeltene er bestanddeler av kunnskapssystemene rundt de klinkbygde båtene. Hvordan bevare kunnskapen om disse kunnskapsfeltene? Hvordan innlemme dette i en helhetlig plan for oppfølging av UNESCO-innskrivingen?
  • Regionale sentra for tradisjonsbåter og immateriell kulturarv: I Tønsberg arbeides det med å utvikle et regionalt senter for tradisjonelle små og åpne båter og maritime fag som rep, seil og rigg. Vi skal både ta for oss dette men også se om tilsvarende sentra eller organiserte kunnskapsklynger kan utvikles på regionalt nivå andre steder.

Så langt er dette forslag til temaer som vi ønsker å ta for oss på konferansen. Flere tema kan også være aktuelle. Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon senere.

Konferansen arrangeres i Tønsberg 19. og 20. oktober i år. Om du ønsker å melde din interesse nå, send en mail til Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN, e-post: tore@kysten.no.

Med vennlig hilsen

Tore Friis-Olsen

Forbundet KYSTEN

Legg igjen en kommentar