Nå får Tønsberg et nytt, stort landemerke – og du kan være med å bestemme hvordan det skal se ut

Artikkel i TB 3 des 2022

VED KANALEN: Petter Gran, leder av Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter og Arne Steinsbø, leder av Loggen kystlag, står på andre siden av kanalen for kaia der reperbanen skal ligge. Foto: Lena Malnes

Gjenoppbyggingen av Reperbanen er i gang. Men hvilken farge skal den ha på taket?

Visste du at byen vår en gang var innehaver av Nord-Europas lengste bygning? Landemerket Tønsberg Reperbane på Kaldnes målte hele 455 meter. Tauprodusenten ble grunnlagt i 1796 og var Tønsbergs eldste eksisterende bedrift fram til den ble lagt ned i 2018.

Nå skal det lange, smale bygget settes opp igjen. I sin tid sto det noen meter inn på landsiden, med en vei og litt gress mellom seg og kystlinjen. Den «nye» reperbanen skal stå på påler i vannet.

– DS «Kysten» representerer dampskipet, Oseberg vikingskipene, mens vi tar seilskutetida, forteller Arne Steinsbø.

LANG BYGNING: Tønsberg reperbane sees midt på bildet. Den gikk fra det som i dag er rundkjøringen ved Færder videregående skole og bort til området ved Støperiet. Foto: Vestfoldmuseene

Han er leder av Loggen kystlag, som med sine 350 medlemmer deltar i byggingen av reperbanen. Det gjør de sammen med Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter, som består av et styre på sju personer. Sistnevnte er ansvarlig utbygger. Leder er Petter Gran.

Klart for bygging

Fra ytterst på en av utstikkerne i Ollebukta marina peker de to ildsjelene Steinsbø og Gran over på den andre siden. Reperbanen skal ligge langs Færder videregående skole. Kaianlegget og fundamentet er klart, nå begynner byggingen.

Og hva har seilskuter med reperbanen å gjøre? Jo, skuter trengte tauverk, og bedriften hadde på 1800-tallet et stort marked som leverandør av tauverk til byens seilskipsflåte, og i første del av 1900-tallet til hvalfangsten. Flere kjente skuter har fått tau fra Tønsberg reperbane, blant annet Fritjof Nansens legendariske skute «Fram».

RETT FØR RIVING: Rustet bølgeblikk på taket av reperbanen, cirka ett år før bygningen ble revet. Initiativtagerne til oppbyggingen vil gjerne ha innspill på hva slags skrifttype som er brukt på taket. Blant annet er streken på ø-en spesiell, ved at den ikke går ut til kantene.

– Reperbanen var igjennom to branner, men ble bygd opp igjen begge gangene. Det sier litt om hvor bra business det var. Vanvittig mange seilskuter ble bygget i Tønsberg, som var en av de tre største seilskutebyene, ved siden av Bergen og Arendal, forteller Gran.

Mange rederier i byen sørget for stor vekst gjennom 17- og 1800-tallet, med Wilh. Wilhelmsen som den største. Praktfulle villaer rundt i byen står den dag i dag som monumenter over denne tiden: Gunnarsbø, Teie hovedgård, Villa Møllebakken og Løkken er eksempler.

Inngikk en avtale

Det er historien om denne delen av sjøfartsbyen Tønsberg forkjemperne for gjenoppbyggingen vil fortelle – og vise fram hvordan tauene ble til.

Å bygge opp igjen reperbanen ligger inne i reguleringsplanen til Færder videregående skole, som ble vedtatt i 2007. Forhistorien er slik: På grunn av planer om utvidelser ville Scanrope AS (som bedriften ble til i 1983) i 1998 rive det som var igjen av den lange bygningen. En del av den var allerede demontert fem år før.

LIGGER OG VENTER: Maskiner og utstyr fra reperbanen er lagret i to containere på 40 fot. Foto: Aleksander Limkjær

Fylkeskonservatoren mente imidlertid at repslagingsmaskineriet var meget verneverdig og la ned forbud mot rivning. Dermed ble det inngått en avtale mellom Scanrope AS, Tønsberg kommune og Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter. Den sa at Scanrope fikk tillatelse til å rive, mot at Kystkultursenteret demonterte maskineri og bygningskropp, lagret utstyret, og sørget for gjenoppføring.

Over 20 millioner

Og nå er man altså godt i gang. Bygningen skal gå 100 meter fra den røde sjøbua, foran Færder videregående skole. I første omgang skal 50 meter bygges opp. Tømrerfirmaet Timber står for av yttervegger og tak. Kaianlegg og fundament har kostet 10 millioner kroner, mens Timbers arbeid vil komme på sju millioner kroner. Det innvendige skal gjøres på dugnad av Loggen kystlag.

Over 20 millioner kroner er samlet inn til prosjektet. De siste 50 meterne skal bygges når det er penger til det.

Økonomisk støtte

Anders Jahres Humanitære Stiftelse1.210.000 kr
Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg3.750.000 kr
Tønsberg kommune2.500.000 kr
Vestfold og Telemark fylke1.300.000 kr
Eckbo Stiftelsen200.000 kr
Scanrope-veteraner2.000.000 kr
Stiftelsen Randineborg feriesenter1.150.000 kr
Sparebankstiftelsen DnB5.000.000 kr
Finn Wilhelmsens Stiftelse1.000.000 kr
Gaveforsterkingsmidler2.137.000 kr
Per 7. juli 2022 totalt20.229.000 kr

Gamle takstoler kommer igjen til nytte, og maskineriet, som er lagret i to store containere, hentes fram. Planen er å ta i bruk maskinene for å vise hvordan tauproduksjonen foregikk. Inne i bygningen settes det også av plass til sosialt samvær og utleie.

Farge på taket

Så var det bygningens uttrykk. At veggene skal være låverøde, er det ingen tvil om. Men hvilken farge skal taket ha?

SVART ELLER RØDT TAK? Det nye bygget blir ti meter bredt, åtte meter høyt og 100 meter langt. Det skal stå på et fundament i vannet som er 15 meter bredt. Det vil si at fem meter utenfor bygget blir en del av kyststien fra Ørsnes til Kaldnes. Men skal taket være svart eller rødt? Foto: Illustrasjon: Dag Langve Sauge/Ola Roald

– Der er vi litt usikre. Etter at bygget ble satt opp igjen etter brann i 1912, var det bølgeblikk på taket. Noen mener det må ha vært malt sort. Nå har vi ulike tegninger, en av arkitekt Ola Roald med rødt tak, og en med mørk grått tak av arkitekt Dag Langve Sauge, forteller Gran, og viser også fram et bilde av bygningen rett før rivning, der bølgeblikket er rustet.

Nå lurer Gran og Steinsbø på om noen har spesielt kjennskap til gamle tak. Og hvilken farge bør dette taket ha?

Har du en mening om det, send mail til post@loggenkystlag.no.

Den nye reperbanen

■ Kaianlegget forbi skolen blir hundre meter langt og femten meter bredt.

■ Den nye reperbanen settes opp på kaia av den gamle banen, og skal blant annet huse et repslagermuseum.

■ Bygningen blir hundre meter lang, ti meter bred og rundt åtte meter på det høyeste.

■ Langs vannet blir det en fem meter bred bryggepromenade.

■ Når alt står ferdig vil det være en promenade langs Kanalen på Nøtterøy-siden fra Ørsnes til Støperiet.

Legg igjen en kommentar