Petter og gjengen fikk mer penger til Reperbanen

TØnsbergs Blad 17/6 2023

Mottok tre millioner kroner.

– Dette kommer godt med og er et viktig skritt videre i arbeidet med fullføringen av reperbane-prosjektet i Tønsberg, sier Petter Chr. Gran, styreleder i stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter, år han blir meddelt at flertallet i fylkestinget i Vestfold og Telemark onsdag gir ytterligere tre millioner kroner til gjenoppbyggingen av Tønsberg Reperbane.

Pengene skal brukes til neste fase i prosjektet – en forlengelse av reperbanen i hele kaiområdets lengde, altså ytterligere 50 meter. De gjenstående arbeidene er kostnadsberegnet til nærmere 15 millioner kroner. Noe av dette er allerede finansiert, men det gjenstår anslagsvis 10 millioner kroner. Stiftelsen jobber nå aktivt for å fullfinansiere prosjektet og da er fylkeskommunens bidrag kjærkomment.

De byggtekniske arbeidene skal utføres av bedrifter i Tønsberg-området. Stiftelsen har også invitert til et samarbeid med nærmeste nabo, Færder videregående skole, ved at elever ved skolen skal gis anledning til å delta i arbeidene under kyndig veiledning. Prosjektet vil forsterke samarbeidet mellom skolen og Kystkultursentret som læringsarena for tradisjonelle håndverksfag. I forlengelsen av reperbanebygget vil det også kunne innredes undervisningsrom, i fall yrkesskolen vil ha bruk for det.

Tønsberg reperbane blir et levende museum. Installasjonen av det originale repslagermaskineriet, hvor det skal produseres tauverk på tradisjonell måte, levendegjør mer enn 200 år gamle industri- og håndverkstradisjoner.

I fylkestinget onsdag går trolig et annet vedtak gjennom, av betydning for vår kulturarv – nemlig en bevilgning på tre millioner kroner til et treårig prosjekt i regi av Fortidsminneforeningen for bygningsvern i kystbyene i Vestfold. Pengene skal i hovedsak benyttes til rådgivning til eiere av eldre og verneverdige hus.

Legg igjen en kommentar